Juozas Brazaitis - Raštai (6 tomai), 1980, Chicago

  • nuolaida
  • €50


Raštai : [šeši tomai] / Juozas Brazaitis ; Chicago, Ill. : Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1980-1985 ; 6 t., būklė: puiki

Turinys:
T. 1: Tumas-Vaižgantas ; Dambrauskas-Jakštas ; Donelaitis ; Daukantas ; Valančius ; Baranauskas ; Pietaris

T. 2: Nuo Maironio iki Brazdžionio

T. 3: Literatūros baruose ; Knygų vertinimai ; Tautosaka

T. 4: Kultūros rūpesčiai ; Kultūrininkai, teatras ; Mokyklos klausimais

T. 5: Religinės refleksijos, lietuviai be tėvynės, visuomeniniai rūpesčiai, ano meto aktualijos, laiškai iš kelionių, papildymai

T. 6: Vienų vieni ; Rezistencija