Julius Kaupas - Daktaras Kripštukas pragare, Freiburgas, 1948 m.

  • nuolaida
  • €24


Daktaras Kripštukas pragare ir kitos ne mažiau įdomios pasakos, surašytos slaptose Kauno miesto kronikose / Julius Kaupas ; iliustravo Adolfas Vaičaitis. Freiburgas : Povilo Abelkio lietuviškų knygų leidykla, 1948 m. 191 p. būklė puiki

Juk šias nepaprastas pasakas ne aš pats sukūriau, o vog­čia paėmiau iš slaptųjų Kauno miesto kronikų. Jas gi surašė, kaip tuoj pamatysit, labai keistas ir labai ne­eilinis kronikininkas.”

Šviežiai atvežta iš dulkėtų lietuviškų Amerikos archyvų, Juodam šuny atsidūrė Juliaus Kaupo “Daktaras Kripštukas pragare ir kitos ne mažiau įdomios pasakos, surašytos slaptose Kauno miesto kronikose”, leista Povilo Abelkio lietuviškų knygų leidykloje, Freiburge, 1948.

Retas kuris lietuvių autorius taip romantiškai poetizavo Kauną kaip J. Kaupas. Jis reabilitavo pasakos žanrą ir teigė, kad „pasaka yra šventa tiesa ir joje nėra nė krislo melo“.

“Pasiūlęs rotušės sargui tabako ir išsikalbėjęs su juo, būtum galėjęs patirti ir daugiau reikšmingų da­lykų apie tą mįslingą kroniką.”

"Daktaras Kripštukas pragare ir kitos nemažiau įdomios pasakos, surašytos slaptose Kauno miesto kronikose" - bene įdomiausias literatūrinių pasakų rinkinys lietuvių literatūroje. Jau kelis dešimtmečius literatūros tyrinėtojai sutartinai pabrėžia, kad Juliaus Kaupo pasaka - tai gilią žmogiškąją prasmę turinti, filosofinės minties, išminties, gyvenimiško humoro ir pasakos nuotaikos sintezė, žavinti vaikus ir suaugusius. 
Pasakų herojai - patys įvairiausi - velniūkštis Juoduodegis, neramus žvejas Silvestras, lėlė-karalaitė, juodoji varlė, burtininkas be vardo, arlekinas, daktaras Kripštukas ir daugybė kitų.
Šioje knygoje "Daktaras Kripštukas pragare" vaizdingai atgyja Kauno panorama, praeitis, netikėčiausios paslaptys