Joseph A. Schumpeter - Kapitalizmas, socializmas ir demokratija

  • nuolaida
  • €5.50


Kapitalizmas, socializmas ir demokratija / Joseph A. Schumpeter ; vertė Algirdas Degutis. Vilnius : Mintis, 1998 m. 382 p.

Autorius nors ir teigia, kad kapitalizmo nuosmukį lemia pati šios socialinės sistemos prigimtis, nors ir yra priešiškas centristiniam socializmui, nesiima kurios nors socialinės santvarkos apologeto ar teisėjo funkcijų. Kritiškai vertindmas marksizmą, jis pritaria kai kuriems K. Marxo teiginiams. Tokia pozicija  įgalino jį išplėtoti socialinę teoriją, paversti knygą klasikiniu XX a. ekonomikos, sociologijos ir politologijos veikalu.