Jonas Vaitys - Tapyba

  • nuolaida
  • €15


Jonas Vaitys : [monografija apie dailininką ir jo kūrybą] / Violeta Krištopaitytė ; [sudarytojai Violeta Krištopaitytė, Leonardas Vaitys]. Vilnius : 2013 m. 208 p. 

„Jono Vaičio darbus nesunku atpažinti pagal jo mėgstamus komponavimo būdus, spalvų gamą, paveiksle pasklidusią šviesą, peizažuose dažnai švytinčią iš gilumos ar dangaus. Beveik visose kompozicijose judėjimas vyksta iš kairės į dešinę, kur tolumije paliekama laisva erdvė atokvėpiui. Arba žiūrovo žvilgsnis kreipiamas į paveikslo gilumą bėgančiais keliais. Išraiškingas dangus - tapybiškas, dažnai nuklotas debesimis - ramiais ar audringais. Laikui bėgant keitėsi tik tapymo būdas - nuo impresionistinio link dekoratyviai apibendrinto. Pokario peizažai šiek tiek išsiskiria iš bendros kūrybos: smulkūs potėpiai, toninė tapyba, sukonkretinti vaizdai. (...) Tapybiškuose gamtos vaizduose atsispindi autoriaus temperamentas ir XX amžiaus lietuvių dailei būdingi grožio idealai.”