Jonas Balys - Raštai II

  • nuolaida
  • €7


 Raštai / Jonas Balys ; [parengė Rita Repšienė ; redakcinė komisija: Kazys Girgas … [et al.]; Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; būklė puiki

Šiame tome spausdinamas svarbiausias J. Balio darbas - "Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje", 82 straipsniai iš Bostone leistos lietuvių enciklopedijos, įdomios mitologinės pozicijos, parengtos kartu su H. Biezais, paskelbtos Woterbuch der Mythologie of Folklore, Mythology and Legend ir recenzijos įvairiuose leidiniuose apie lietuvių mitologijos tyrinėjimus.