Jonas Aničas - trys knygos apie Vileišius

  • nuolaida
  • €15


Petras Vileišis, 1851-1926 : gyvenimo ir veiklos bruožai / Jonas Aničas. Vilnius : Alma litera, 1993 m. 272 p. būklė : puiki

Knygoje apie vieną žymiausių XIX a. pabaigos - XX a. pradžios lietuvių tautinio atgimimo veikėjų P.Vileišį pateikiama svarbiausi jo biografijos faktai, profesinės ir visuomeninės veiklos analizė. Autorius surinko, kruopščiai peržvelgė ir kritiškai įvertino visą iki šiol skelbtą medžiagą apie P.Vileišį, palyginęs ją tarpusavy ir su archyvų dokumentais, pataisė nemažai paplitusių klaidų ir netikslumų.

 Jonas Vileišis, 1872-1942 : gyvenimo ir veiklos bruožai / Jonas Aničas. Vilnius : Alma littera, 1995 m. 669 p. būklė : puiki

Knygoje išsamiai apibūdinama viena iškiliausių XX a. pradžios Lietuvių asmenybių - Jonas Vileišis. Jo veikla įvairiopa : nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimas ir stiprinimas, kultūros ugdymas, politinis teisininko, padagoginis darbas, vadovavimas Kauno miesto savivaldybei ir kt. 

Vytautas, Juozas ir Vincas Vileišiai : trečioji karta : biografinės apybraižos / Jonas Aničas. Vilnius : Alma littera, 2000 m. 429 p. būklė : puiki