Jonas Aistis - Sesuo buitis, Chicago, 1951 m.

  • nuolaida
  • €12


Sesuo buitis : poezija / Jonas Aistis, Putnam, 1951 m. 45 p. būklė: l. gera, ant priešlapio yra parašiukas

POEZIJAI

VIS GRĮŽTU pas tave, kop gi, o mylima, 
Besugrįšiu nūnai, tiltus sudeginęs 
Ir laivus paskandinęs, 
Niekieno nebelaukiamas?

Tu buvai man gera saulėj įkaitusiam 
Tyrų smėlio kely, šaltyje, pūgose 
Ir miškų tankumynuos 
Kelio tavip nepraskynusiam.

Tu buvai man švelni - giedras pavasaris 
Švietė tavo veiduos; guodė ir linksmino 
Tavo dangiškos rankos 
Sielvarte nusiminusį.

Vis grįžtu pas tave, kop gi, o mylima, 
Besugrįšiu nūnai, tiltus sudeginęs 
Ir laivus paskandinęs, 
Niekieno nebelaukiamas?

Putnam, 1951.8.1