Jolita Mulevičiūtė - Besotis žvilgsnis : Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865-1914

  • nuolaida
  • €10


Besotis žvilgsnis : Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865-1914 / Jolita Mulevičiūtė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012m. 303p. būklė : l.gera

Mokslinėje monografijoje tiriama žiūros ir regos kaita, lėmusi XIX a. II pusės LIetuvos realistinės dailės pobūdį. Aptariamas laikotarpis nagrinėjamas kaip pereinamasis tarpsnis tarp klasikinių ir modernistinių vizualumo formų. Vaizdinių praktikų kitimas siejamas su bendra sociakultūrines krašto raida, moklso plėtote bei naujų medijų - fotografijos, masinių reginių, iliustruotos spaudos - poveikiu.