Jacques Le Goff - Skaistyklos gimimas

  • nuolaida
  • €6


Skaistyklos gimimas / Jacques Le Goff ; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Skersytė; Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda) ; 478 p., būklė: puiki

Nuo pirmųjų amžių krikščionys miglotai tikėjo, kad po mirties yra galimas kai kurių nuodėmių atpirkimas. Tačiau dualistinėje Anapusybės sistemoje tarp Dangaus ir Pragaro nebuvo vietos nuskaistinimo bausmei atlikti. Tam, kad atsirastų Skaistyklos sąvoka, kad Skaistykla taptų trečiąja Anapusybės vieta naujoje pomirtinio pasaulio geografijoje, reikėjo sulaukti XII amžiaus pabaigos. Skaistykla priklauso mentalinei ir socialinei revoliucijai, kuri dualistines sistemas pakeitė sistemomis, įtraukiančiomis tarpinę sąvoką ir dvasiniam gyvenimui taikančiomis aritmetikos principus. Kita vertus, Skaistykla – tai individualaus nuosprendžio triumfas naujų gyvųjų ir mirusiųjų santykių erdvėje. Jacques‘as Le Goffas – istorijos mokslų daktaras, vienas istorinės antropologijos ir mentalitetų istorijos pionierių; 1987 metais jis buvo apdovanotas Prancūzijos nacionaliniu istorijos Grand Prix. Šioje knygoje jis bando apžvelgti Skaistyklos gimimo metamorfozes nuo antikos iki Dante‘s Dieviškosios komedijos, parodyti, kad Saistyklos gimimas – vienas didingiausių dvasinės ir socialinės Vakarų istorijos epizodų.