J. Tatoris Senoji Klaipėda

  • nuolaida
  • €20


Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų : monografija 
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1994. 334 p. 

Šioje knygoje pasakojama, kaip beveik 700 metų klostėsi planinė-erdvinė miesto struktūra, kaip keitėsi statinių stiliai ir miesto vaizdas. Leidinys iliustruotas senaisiais planais, schemomis, piešiniais ir nuotraukomis.