J. Jakštas - Nepriklausomos Lietuvos istorija 1918-1940

  • nuolaida
  • €12.50


Nepriklausomos Lietuvos istorija, 1918-1940 / Juozas Jakštas ; paruošė ir redagavo Vytautas Mikūnas ; Chicago, Ill. : Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno fondas, 1992 , 272 p., būklė: puiki