J. Gliauda - Ora pro nobis : premijuotas romanas, 1953 m., Chicago

  • nuolaida
  • €6


Ora pro nobis : premijuotas romanas / J. Gliauda ; iliustravo V.K. Jonynas ; Chicago, Ill. : Draugo bendradarbių klubo leidinys, 1953 (Chicago, Ill. : "Draugo" sp.) ; 447 p., būklė: puiki

Šis Jurgio Gliaudos romanas skaitytoją paneria į pirmos bolševikinės okupacijos dienas. Prasideda jisai ant marių krašto Palangoj, kur komunistų agitatorius Vaitkūnas atvažiuoja naujų stabų tarnybai pakinkyti rašytojo šatrio, ir baigiasi partizanų kovomis Kauno gatvėse bei rusų bėgimu iš Lietuvos. Knyga uždaroma pagrindine idėjine šio veikalo vėliava — žodžiais apie "naujos brolių Lietuvos" ateitį.