J. Daumantas - Partizanai už Geležinės Uždangos, Chicago, 1950 m.

  • nuolaida
  • €15


Partizanai už Geležinės Uždangos / parašė J. Daumantas. Chicago : Lietuvių katalikų spaudos draugija, 1950 m. 398 p. būklė gera, be nugarėlės

Knygoje autorius partizanų būtį pasakoja paprastai, aiškiai ir dažniausiai su humoro priemaiša. Jo žodis teka gyvai ir natūraliai, ir tas natūralus pasakojimas kaip tik suteikia svorio pačiam veikalui ir prabyla į mūsų širdis stipriau, negu kad tai padarytų koks patosas, kurin kaip tik lengva įpulti panašios rūšies raštuose. Pirmiausia čia yra paties autoriaus atsiminimai.