Išeivijos dailė : tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo

  • nuolaida
  • €15


Išeivijos dailė : tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo / S. Goštautas, I.Korsakaitė, V. Liutkus, L. Laučkaitė, E. Lubytė, G. Kazokienė, Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003 m. 290 p. būklė l.gera

"Šiandien lietuvių išeivijos dailės tyrimai jau tapo ne tik gilesni, bet ir platesni: „egzilio“ sąvoka išsiplėtė, rašoma ne vien apie lietuvių, bet ir apie lenkų, litvakų, žydų menininkus, susijusius su Lietuva. Muziejuose ir parodose jau visiems yra vietos. Vis dėlto, žiūrint į kūrėjus ne vien pro nacionalinio paveldo prizmę, trūksta svarbaus dėmens – atsakymo į klausimą, koks yra jų santykis su savuoju laiku ir kokia jų kūrinių vieta ano laikotarpio mene. Kitų tautų reikalų neliesime. Apie lietuvius dailininkus išeivijoje savo ruožtu a priori galėtume pasakyti, kad daugumos jų santykis su savojo laiko meno procesais buvo komplikuotas, o tautinės bendruomenės primygtiniai siūlymai kurti tautinį meną, meno ir politikos sampynos, rašiusiųjų šališkumas vienus dailininkus tik pristabdė ieškant naujų kelių, o kitus pastūmėjo pasitraukti iš bendruomenės. "