Ignas Šlapelis - Juozas Pautienius, 1955 m., Chicago

  • nuolaida
  • €10


Juozas Pautienius / Ignas Šlapelis; Chicago, Ill. : Lietuviškos knygos klubas, 1955 (Chicago, Ill. : Draugo sp.); 87 p.; tiražas: 341;
būklė: gera, apsitrynęs viršelis

J. Pautienius daug laiko paskyrė spalvų derinių, dažų estetinių ir cheminių privalumų studijavimui, vietoj teptuko pasirinko tais laikais neįprastas priemones – tapybinius peilius ir „špachtelius“. J. Pautieniaus savitas stilius formavosi keliais etapais: pradžioje jis buvo stiprioj Van Gogho įtakoj, vėliau jo tapybos darbai primena A.Varno dekoratyvumą, trečiame laikotarpyje grįžta prie impresionistinio šviesos ir šešėlių žaismo.

Dailininko drobėse Lietuvos vaizdai kolorito įtampa ir vaiskumu nors ne ką teturi bendra su pilka Lietuvos gamta, su dusliu koloritu, bet vis tik lietuviui jie sužadina brangių, mielų atsiminimų.