Hayden White - Metaistorija : istorinė vaizduotė XIX amžiaus Europoje

  • nuolaida
  • €10


Metaistorija : istorinė vaizduotė XIX amžiaus Europoje / [Hayden White]  Vilnius : Baltos lankos, 2003 m. 524 p. būklė l.gera (nurašyta bibliotekos knyga)

Garsaus amerikiečių mokslininko Haydeno White’o ,,Metaistorija" jau tapo parankine knyga visiems besigilinantiems į istorinės minties prigimti ir raidą. Šiame veikale iškeliama mintis, kad po istorinio teksto paviršiumi slypi iš esmės poetinės ir retorinės prigimties gilioji struktūra, priklausanti metaistorijos sferai. Iš jos galima spręsti apie vieno ar kito istorinio aiškinimo organiškumą ir įtikinamumą. Analizuodamas istorikų Michelet, Rankes,Tocqucville’io, Burckhardto bei filosofų Hėgelio, Mano, Nietzsches, Croces darbus, autorius stengiasi atpažinti pagrindinius istorinės sąmonės tipus. Šį teiginį pagrindžianti knyga įdomi ne tik istorikams ir filosofams, bet ir kitų sričių humanitarams.