Greek tragedies (Aescylus, Sophocles, Euripidus)

  • nuolaida
  • €4
  • kaina €8


Greek tragedies; Tenth Impression; 1967; University of Chicago Pres; condition: very good

Content:

Aeschylus : Agamemnon; Prometheus Bound
Sophocles: Oedipus the King; Antigone
Euripidus: Hippolytus