Gerard Delanty - Europos išradimas : idėja, tapatumas, realybė

  • nuolaida
  • €3.50


Europos išradimas : idėja, tapatumas, realybė / Gerard Delanty ; Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, [2002] (Vilnius : Vilspa) ; 247 p.,

būklė: l. gera

Jei nebūtų Europos, ar ji neišvengiamai būtų išrasta? Kada ir kaip kilo Europos idėja? Ar gali europinis tapatumas tapti kolektyviniu, gebančiu mesti iššūkį neatsiejamoms nacionalizmo jėgoms netapdamas nei vartotojiška, nei oficialia anoniminių institucijų kultūra? Į šiuos ir kitus aktualius klausimus šioje studijoje mėgina atsakyti garsus kultūros istorikas.