Friedrich A. Hayek - Individualizmas ir ekonominė tvarka

  • nuolaida
  • €4


Individualizmas ir ekonominė tvarka / Friedrich A. Hayek ; Vilnius : Eugrimas, 2002 m. 255 p. būklė gera (nurašyta bibliotekos knyga)

„Individualizmas ir ekonominė tvarka“ – tai F. A. Hayeko straipsnių, parašytų ketvirtąjį ir penktąjį XX a. dešimtmečiais, rinkinys. Juose autorius gvildena plačią ekonomikos ir socialinių mokslų problematiką, daugiausia dėmesio skirdamas pamatiniam klausimui: kaip veikia rinka, kurianti spontaninę visuomenės tvarką ir kodėl ji negali būti pakeista sąmoningai valdoma centralizuota sistema.