Frank Lavinskas - Angliakasio atsiminimai, New York, 1952 m.

  • nuolaida
  • €15


Angliakasio atsiminimai / Frank Lavinskas. New York, 1952 m.  1 dalis, būklė l.gera

Pranas Lavinskas Į JAV atvyko 1907 m. Dirbo Pensilvanijos anglių kasyklose. Nuo 1928 m. gyveno Detroite. Dalyvavo lietuvių socialistų organizacijų veikloje. Pats platino ir kolekcionavo JAV lietuvių spaudos leidinius, parengė ir savo lėšomis išleido 170 laikraščių ir žurnalų bibliografinę apžvalgą. Bendradarbiavo laikraščiuose „Skardas“, „Žarija“.