Filosofijos istorijos chrestomatija (6 tomai)

  • nuolaida
  • €20


Nors aprašymais grįsti įvadai ir vikipedija norint artimiau susipažinti su filosofija turi savų pliusų, ši šešiatomė filosofijos-istorijos chrestomatija ypač naudinga esmingų filosofinių tekstų įtrauktimi. Joje galima rasti daug svarbių filosofinių traktatų ištraukų, o tai jau visai kas kita, nei skaityti perpasakojimą. Chronologiškai gilinantis į filosofų ir kitų mąstytojų tekstus, dėkingai atsiskleidžia jų tarpusavio polemika ir ryšiai.

Į rinkinį įeina:

Antika; Vilnius : Mintis, 1977, 508 p.
Viduramžiai; Vilnius : Mintis, 1980; 574 p.
Naujieji Amžiai; Vilnius : Mintis, 1987 ; 446 p.
Renesansas (2 dalys); Vilnius : Mintis, 1984-1986
XIX ir XX a. vakarų Europos ir Amerikos filosofija;  Vilnius : Mintis, 1974, 478 p., , be aplanko 

P. S. nuotraukoje nėra paskutinio tomo, tačiau jis įtrauktas į rinkinį (be aplanko).

Būklės: l. geros