F. Schilleris - Klasta ir meilė : 5 veiksmų miestelėnų tragedija, 1923 m.

  • nuolaida
  • €10


Klasta ir meilė : 5 veiksmų miestelėnų tragedija / F. Schilleris ; iš vokiečių kalbos išvertė Petras Vaiciūnas. Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1923 m. 128 p.


F. Šileris (Friedrich Schiller) – vokiečių poetas, dramaturgas, meno kritikas, gimė Marbache prie Nekaro, jo tėvas buvo karo chirurgas. Viurtembergo hercogo įsakytas, įstojo į karo mokyklą prie Štutgarto, vėliau studijavo mediciną Štutgarte. Paslapčiom skaitė Lesingą, Getę, „audros ir veržimosi“ poetus, Šekspyrą, ypač – Ruso. Pirmieji jo poetiniai raštai nukreipti prieš absoliutizmą ir tironiją.