Džoelis Haris - Dėdulės Rimuso pasakos, 1987 m.

  • nuolaida
  • €7


Vyturys, 125 psl. 
Būklė: gera, nuagrėlė pasitrynusi. 
Džoelis Čendleris Haris (1848–1908) – amerikiečių rašytojas.
Visą gyvenimą jis pragyveno tarp Šiaurės Amerikos negrų ir užrašė daugybę jų pasakų. Amerikos negrų proseneliai gyveno Afrikoje. Iš ten jie atsivežė pasakų apie Brolį Triušį, Brolį Lapiną, Brolį Lokį ir kitus žvėris.
Kai Džoelis Haris buvo mažas berniukas, jis dažnai klausydavosi šių linksmų ir juokingų pasakų, kurias jam pasakodavo dėdulė Rimusas, labai geras ir švelnus negras. O, kaip Džoelis mylėjo dėdulę Rimusą! Jis visą gyvenimą prisiminė juokingas jo pasakėles. Savo knygą Džoelis Haris taip ir pavadino: „Dėdulės Rimuso pasakos“.