Dienos be tėvynės : Flensburgo lietuvių metraštis, Flensburg, 1946 m.

  • nuolaida
  • €30


  Dienos be tėvynės : Flensburgo lietuvių metraštis / leidėjas ir redaktorius Marius Katiliškis,  Flensburg, 1946 m.  358 p. būklė patenkinama, suplyšęs viršelis

Leidėjas ir redaktorius A. Vaitkus. Viršelį piešė ir Lietuvos himną meniškai apipavidalino dail. V. Vizgirda. Metraštyje įdėtos dailininkų G. Jonelynienės, S. Grigorevičiaus, V. Siskino ir M. Tiburskienės kūrinių spalvotos reprodukcijos. Vinjetės, užsklandos ir rašinių iliustracijos – V. Siskino. Skautų skyriuje dailės darbais prisidėjo skautai valtininkas V. Juras ir pavaltininkis A. Tarvydas. Fotografijos dr. V. Kaupo, J. Tamoliūno ir T. Thomseno. Korektūrą atliko ir metraštį spaudai parengti padėjo gydytojas O. Nakas. Visų dailės kūrinių bei rašinių autoriai – Flensburgo lietuvių karo pabėgėlių kolonijos gyventojai.

Spausdino Emilio Šmidto Sūnų spaustuvė Flensburge. Spaudos spaudus gamino Felikso Kioringo įmonė Flensburge. Įrišo Otto Roverio knygrišykla.