Demokratija Lietuvoje = Democracy in Lithuania : pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuose

  • nuolaida
  • €5


Demokratija Lietuvoje = Democracy in Lithuania : pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuose : [straipsnių rinkinys] / sudarytojai Mingailė Jurkutė, Nerijus Šepetys ; [į anglų kalbą vertė Bryan Patrick Bradley, į lietuvių kalbą vertė Mingailė Jurkutė, Petras Kimbrys, Nerijus Šepetys]; Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas); 462 p.; būklė: puiki

Pirmoji moderniosios Lietuvos (Laikinoji valstybės) konstitucija, 1920 m. birželio 10 d. priimta Steigiamojo Seimo, prasidėjo teiginiu: Lietuvos Valstybė yra demokratinė respublika. Turbūt nuo tada ir galima pradėti kalbėti apie demokratijos Lietuvoje laimėjimus bei problemas: kaip ir kiek tai, už ką kartą jau apsisprendė tauta ir nubalsavo jos atstovai, tveria ir veikia; ką tai išreiškia ir ką duoda; iš kur ir į kur veda?