Bronys Raila - Bastūno maištas, 1977 m., Chicago

  • nuolaida
  • €6
  • kaina €10


A. Mackaus Knygų leidimo fondas, 1977 (Chicago, M. Morkūno sp.), 499 p., būklė: puiki

Bronys Raila buvo vienas iš Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) steigėjų, LAF propagandos komisijos pirmininkas.