Bronius Kazys Balutis : jo gyvenimas ir darbai, 1951, Mich.

  • nuolaida
  • €10


Bronius Kazys Balutis : jo gyvenimas ir darbai / [spaudai paruošė Vytautas Širvydas]; Sodus, Mich. : J.J. Bachunas, 1951; 128 p.;
būklė: gera (kiek įlinkęs viršelis)

Bronius Kazys Balutis (1880 – 1967) – Lietuvos diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas.