Broniaus Krivicko Raštai, 1993 m.

  • nuolaida
  • €24


tiražas: 500 egz., Vilnius, Kultūros leidinys, 326 p., 

būklė: puiki

Jau daugiau kaip dešimt metų minimas Broniaus Krivicko vardas. Jo kūryba - jau mokyklinės literatūros programos dalykas. Brandžiausi jos puslapiai liudija talentą, pajėgusį išreikšti tragiškiausią ir kartu didingiausią dalyką, kad laisvė yra ir asmens, ir tautos visavertės egzistencijos pamatas.