Bill George, Peter Sims - Tikroji kryptis: kaip tapti tikruoju lyderiu

  • nuolaida
  • €5


Smaltijos leidykla, 2008 m., 239 psl.

Būklė: labai gera 

Kaip tapti tikruoju lyderiu? Kaip surasti savo tikrąją kryptį ir neišklysti iš kelio? Kaip vadovaujant pajausti pasitenkinimą, gyvenimo pilnatvę ir būti laimingam? Tai klausimai, į kuriuos atsakymus rasite šioje knygoje. 

Knyga „Tikroji kryptis“ parašyta remiantis tikrųjų lyderių tobulėjimo tiriamuoju darbu, kurį knygos autoriams padėjo atlikti Diana Majer, Harvardo universiteto Verslo mokyklos verslo magistrė ir Endrius Maklynas, Harvardo universiteto Verslo mokyklos tyrimų bendradarbis, filosofijos mokslų daktaras.
Atlikto tyrimo klausimas „Kaip tapti ir išlikti tikruoju lyderiu?“. Tyrimo metu buvo imti interviu su, tyrėjų nuomone, tikraisiais ir sėkmingai dirbančiais 125 vadovais.

Knyga vertinga autentiškumu: sėkmingų vadovų, lyderių gyvenimo istorijomis, jų mintimis, pastebėjimais, vertinimais ir patarimais. Knyga vertinga ir tuo, kad joje, priede C, yra skaitytojams skirti kiekvieno knygos skyriaus pratimai savianalizei. Epilogo pratimas skirtas visų pratimų apibendrinimui ir asmeniniam skaitytojo lyderystės tobulinimo planui parengti.

Bilas Džordžas yra Harvardo universiteto Verslo mokyklos vadybos praktikos profesorius.

Piteris Simsas yra Stenfordo universiteto trečiosios pakopos studijų verslo magistras.