Balys Sruoga - Lietuvių liaudies dainų rinktinė, 1949 m.

  • nuolaida
  • €8


Lietuvių liaudies dainų rinktinė / Balys Sruoga ; lino raižiniai Antano Kučo; [Kaunas] : Valst. grož. lit. l-kla, [1949]; 350 p.; būklė: neblogai išsilaikiusi

Garsus lietuvių poetas ir mokslininkas B. Sruoga , pavadinęs lietuvius „prakeikta lyrikų tauta“, rašė: „Lietuvių liaudies kūryba – tuopradis liūdėjimas, nesibaigiantis ilgėjimasis neišbrendama gėla – su tyliomis prošvaistėmis kitokio gyvenimo. Ir istorinis lietuvių tautos likimas, ir aplinkinė gamta nedavė progos kitokių dainų sudėti.“

Lietuvų dainuojamoji tautosaka labai turtinga, įvairi ir turi didelę poetinę bei muzikinę vertę. Ne be pagrindo liaudies dainos laikomos viena vertingiausių mūsų tautosakos dalių, garsinančios Lietuvą toli už mūsų krašto ribų. Liaudies dainos turėjo esminį poveikį lietuvių rašytinei literatūrai, ypač poezijai, profesinei muzikai, jos įėjo ir į kitas kultūros sritis kaip reikšmingas idėjinis ir meninis komponentas.