Antanas Tamošaitis : gyvenimo ir kūrybos kelias

  • nuolaida
  • €12


Antanas Tamošaitis : gyvenimo ir kūrybos kelias / Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė ; [į anglų kalbą vertė Laima Junevičienė, Izolda Gabrielė Geniušienė]; Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas) ; 242 p., būklė: puiki

Leidinys apie lietuvių tekstilės patriarchą, VDA garbės profesorių A. Tamošaitį. Nors daugiau nei penkiasdešimt metų jis buvo atskirtas nuo Tėvynės ir didelę gyvenimo dalį praleido svetur, visada liko ištikimas gimtojoje žemėje išugdytiems savo kūrybos idealams ir veiklos orientyrams. Jau tarpukario Lietuvoje A. Tamošaitis pasižymėjo kaip uolus lietuvių liaudies dirbinių rinkėjas, tautodailės propaguotojas, liaudiškos stilistikos profesionalioje dailėje diegėjas. Šios jo nuostatos nepakito ir išeivijoje. Monografijoje visapusiškai apžvelgtas įvairias dailininko kūrybos bei veiklos sritis pristato ir gausi iliustracinė leidinio medžiaga. Albuminėje jo dalyje vyrauja 7–8-ojo dešimtmečio tapybos ir grafikos darbai, o prie teksto įdėta daug dokumentinių fotografijų (tarp jų ir Tamošaičių kilimų ekspozicijų parodose vaizdai), taip pat kilimų projektų, tautinių drabužių piešinių, ekslibrisų. Knygą praturtina kruopščiai parengti priedai – A. Tamošaičio kūrinių, parodų ir publikacijų sąrašai, paįvairina pakartotinai skelbiami kai kurie svarbesni jo straipsniai, pokalbiai su juo ir straipsniai apie jo kūrybą bei veiklą Parengta pagal recenziją: http://www.rasyk.lt/knygos/antanas-tamosaitis-gyvenimo-ir-kurybos-kelias/124.html