Antanas Paškus - Asmenybė ir religija, 1990 m., Chicago

  • nuolaida
  • €3.50


Asmenybė ir religija : psichologinio vystymosi perspektyvoje / Antanas Paškus ; [viršelis Onos Baužienės]; [Chicago, Ill.] : Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1990 (Chicago, Ill. : "Draugo" sp.); 156 p.;
būklė: l.gera

Imt skaityti Antano Paškaus naujai išleistą knygą — tai tarsi grožėtis meistriškai nutapytu peizažu. Savo raštu jis  pajėgia prasiskverbti į aprašomą tikrovę, sužadinti betarpiškumą ir atskleisti naujų akiračių plotmes. Įdomu ir tai, kad šioje knygoje autorius įstengia psichologinius veiksnius nusakyti labai gryna lietuvių kalba. Užuot pasitenkinęs kitų kalbų skoliniais, jis semiasi žodžių iš lietuvių kalbos aruodo. Štai kai kurie psichologiškai prasmingi lietuviški išsireiškimai: postūmis, atliepis, skatulys, reikmė ir kt. O toks žodis kaip saviarta galėtų įgauti ir teorinę reikšmę.

A. Paškaus knyga yra nepaprastai vertingas įnašas į lietuvių psichologinę literatūrą. Užsibrėžtą tikslą — panagrinėti asmenybės ir religijos santykį psichologijos vystymosi šviesoje — autorius gerai atlieka. Knyga lengvai skaitosi, protarpiais pasiekdama aukštą intymumo laipsnį. Skaitai ir žaviesi pateikta gyvenimo patirties sklaida. Mokytojams ir dvasininkams joje galima sutikti nemaža auklėjamosios bei pastoracinės medžiagos, tiek padedant žmogų suprasti, tiek perpratant įvairius psichologinius sunkumus bei problemas.