Antanas Maceina - Saulės giesmė, 1954, Brooklyn

  • nuolaida
  • €8.50
  • kaina €12


Saulės giesmė : Šventasis Pranciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauklys / Antanas Maceina. Brooklynas 1954 m. 454 p. būklė : gera, nurašyta bibliotekos knyga, aplenkta