Antanas Maceina - Filosofijos kilmė ir prasmė , Roma, 1978 m.

  • nuolaida
  • €20


Filosofijos kilmė ir prasmė = Ursprung und Sinn der Philosophie / Antanas Maceina ; Lietuvių katalikų mokslo akademija. Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1978 m. 328 p. būklė l.gera

Autoriaus žodis :

Ši knyga turi biografinio pobūdžio. Jos autorius, užimdamas Münsterio i. W. universitete nebeatšaukiamą («auf Lebenszeit») filosofijos dėstytojo vietą (1962), pageidavo, kad jo venia legendi būtu paryškinta priedu: «kreipiant ypatingo dėmesio į religijos filosofiją — mit besonderer Berücksichtigung der Religionsphilosophie ». Tai Vokietijos universitetuose yra įprasta, kai kurio nors dalyko dėstytojų esama keleto. Münsteryje tuo metu filosofijos dėstytojų buvo net aštuonetas. Todėl ir anas paryškinimas buvo prasmingas. Fakultetas mielai sutiko su autoriaus pageidavimu, ir taip Münsteryje tarp įvairių kitų atsirado ir , religijos filosofas ’. Autoriui tai buvo malonu todėl, kad jis, ilgokai dėstęs Rytų Europos filosofiją — visu pirma marksistinę, iš dalies betgi ir senąją rusiškąją — galėjo dabar atsidėti , savam dalykui ’, kuriam jis jautėsi ir geriau pasiruošęs ankstesnėmis teologijos studijomis, ir artimesnis savos dvasios polinkiais.