Antanas Maceina - Dievo avinėlis, Connecticut, 1966 m.

  • nuolaida
  • €8


Dievo avinėlis / Antanas Maceina. Putnam [Conn.] : Immaculata Press, 1966 m. 267 p.

"Dievo Avinėlyje" diskutuojamieji klausimai siejasi su liturgija, filosofija, teologija bei religijos filosofija. Dėl to knygą sunku priskirti kuriai nors paskirai mokslo sričiai. Ji yra labiau Rytų Bažnyčios liturgijos fresko interpretacija, šičia sutinkame ne tiek evangelijų lakoniško žodžio Kristų, kiek poetiškų posmų, gilių sielvartų bei jausmingų maldų Kristų, žiūrint religinės psichologijos žvilgiu, knyga yra įdomi, nors nemanau, kad ji yra teologiškai ar filosofiškai aktuali.