Antanas Gustaitis - Saulės šermenys, Chicago, 1973 m.

  • nuolaida
  • €6


Saulės šermenys / Antanas Gustaitis ; dailininkas V. Vizgirda, Chicago : A. Mackaus  knygų leidimo fondas, 1973 m. 111 p.

būklė: l.gera

Gustaičio ironiškos elegijos įeina į bendrąjį lietuvių poezijos lobyną kaip reto žanro išraiškingi eg­zemplioriai. Komizmo arsenalas – žaismingos parafrazės, vos girdi­ma parodija, karikatūrinis portretas, pasityčiojantis aforizmas – čia vartomas intelektualinės minties ir iškentėtų sprendimų sopulin­gos energijos.