Antanas Gustaitis - Pakelėje į pažadėtąją žemę, 1987, Chicago

  • nuolaida
  • €10


Pakelėje į pažadėtąją žemę : satyrinės elegijos, Chicago, A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1987, 184 p.,

būklė: puiki, su aplanku 

"Neįmanoma nerašyti satyros" — tvirtino didysis satyrikas Juvenalis pirmojo šimtmečio Romoje. "Neįmanoma" — jam šiandien pritaria Antanas Gustaitis Bostone. Neįmanoma, kol žmogus tokia gražiai netobula būtybė...