Antanas Gustaiti - Anapus teisybės, Brooklyn, 1949 m.

  • nuolaida
  • €3
  • kaina €5


Anapus teisybės : humoristiniai eilėraščiai / Antanas Gustaitis ; teisingą kritikos žodį taria Pulgis Andriušis ; Brooklyn, Gabija, 1949 m. 143 psl. būklė l.gera, be viršelio

"Nesimokęs jokioje vaidybos studijoje, nevaidinęs jokiame teatre — Antanas Gustaitis yra pasidaręs viena iš ryškiausių pastarojo dešimtmečio mūsų scenos pajėgų. Per tą laikotarpį jis pasirodė daugiau negu 100 kartų įvairiuose literatūros vakaruose ar koncertuose. Vien jau jo pasirodymas scenoje, nekalbant apie mimiką, gestus ir intonacijas, gyvai nuteikia margą žiūrovų minią. Pats Gustaitis pabrėžia esąs sakytojas, ne rašytojas. Iš dalies tai yra tiesa: Gustaitis ne deklamuoja, tik išsako savo eilėraščius; rodos, jis ir rašė tik tam, kad pats paskaitytų klausytojams, bet ne spaudai."