Algimantas Mackus - Augintinių žemė, 1984, Chicago

  • nuolaida
  • €15


Augintinių žemė / Algimantas Mackus ; Chicago 1984 m. 191 p. būklė: l. gera, bibliotekos nurašyta knyga (turi spaudą), įplyšęs superviršelis

Algimantas Mackus (1932–1964) – poetas, kritikas, eseistas, vienas tragiškiausių išeivijos rašytojų.
Ši knyga yra skirta Algimanto Mackaus 20 metų mirties sukaktuvėms pažymėti. Knyga susideda iš anksčiau išleistų poezijos rinkinių: JO YRA ŽEMĖ, NEORNAMENTUOTOS KALBOS GENERACIJA IR AUGINTINIAI, CHAPEL B. (Leidėjai)

 Paskiras žodis, įvaizdis ar simbolis nebus tikrai laisvi, kol jie tarpusavy nesudarys prasminės poetinių vertybių struktūros, nuosekliai išvystytos visumos. Mackus to siekia per visus savo rinkinius, nežiūrint to, kad jie tematiškai ir stilistiškai vienas nuo kito iki tam tikro laipsnio skiriasi, o ir savo viduje atspindi fragmentuotą mūsų amžiaus sąmonę. Vienas iš jungiančių faktorių yra pasikartojančių įvaizdžių grandys, kartais išsitęsiančios per visas tris knygas ir įgyjančios naujas prasmes naujuose kontekstuose. (Rimvydas Šlbajoris)