Alfonsas Eidintas - Antanas Smetona ir jo aplinka

  • nuolaida
  • €24


  Antanas Smetona ir jo aplinka / Alfonsas Eidintas, Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012 m. 511 p. būklė: nauja

Naujoje knygoje "Antanas Smetona ir jo aplinka"apie prezidentą Antaną Smetoną autorius daugiausia dėmesio skiria lietuvių tautos atgimimui ir nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimui XX amžiuje, jos raidai, ypač žmogiškajam metmeniui.Kas padėjo Antanui Smetonai du kartus būnant Lietuvos prezidentu, su kuo jis artimiausiai dirbo konstruodamas ir diegdamas autoritarinės valdžios modelį?
Smetoną visuomet rėmė ištikimi draugai, padėjo jam ir tikėjo juo žmona Sofija, Juozas Tūbelis ir jo žmona Jadvyga, tautininkų ideologas kunigas Izidorius Tamošaitis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Vladas Mironas ir kiti kunigai, teisininkas Stasys Šilingas, kariškiai Kazys Skučas, Kazys Musteikis.