A. Škėma - Balta drobulė

  • nuolaida
  • €3


Balta drobulė : romanas / Antanas Škėma;  Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 2013 , 191 p., būklė: l.gera

,,Balta drobulė” – sudėtingos struktūros kūrinys, sudarytas iš kelių dalių, kurios vis pasikartoja: gyvenimas Niujorke, jaunystės prisiminimai, A.Garšvos užrašai ir dalis, kurioje šį vyrą matome dirbantį didžiausio Niujorko viešbučio keltuvininku.

Antano Škėmos žmonės gyvena mūsų amžiuje, kuria­me pasaulio rėmai jau taip sukrypę, kad dar nuo poros atominių bombų ir visai sugrius. Šitokiame pasaulyje žaisti jau nebegalima,– nebent tik bepročiams,– ir Garš­vos paskutinė malda Dievui skamba labai panašiai, kaip enkavedistų vedamos sušaudyti moters klyksmas „Pa­budime”.

Kartą maždaug suvokęs iš kokios perspektyvos Škėma žiūri į gyvenimą, kartą paliestas jo kūrybinės jėgos, skaitytojas gali suprasti, kad Škėmai, kaip kūrėjui, įvertinti reikalingi visai kiti išmatavimai negu tie, kurie tinka daugumai. / Rimvydas Šilbajoris