A. Giedrius - Mažosios pasakos, 1972, Chicago

  • nuolaida
  • €8


Mažosios pasakos / iš lietuvių liaudies pasakų lobyno mažiems vaikams parinko ir skaityti paruošė A. Giedrius ; iliustravo D. Rėklytė-Aleknienė, Chicago, Ill. : JAV LB švietimo taryba, 1972 , 80 p. būklė: pl. gera, bibliotekos nurašyta, su ex-libris.