Užnemunės miestai ir miesteliai

  • nuolaida
  • €24


Užnemunės miestai ir miesteliai = Towns and villages of the Užnemunė region, Algimantas Miškinis, 1999 m. Vilnius, 602 p. būklė puiki

1995 m. pradėtas Lietuvos urbanistikos paveldo vertybių inventorizavimas, siekiant išaiškinti vietos reikšmės urbanistikos paminklais paskelbtuose miestuose ir miesteliuose per pastaruosius 3 dešimtmečius įvykusius pasikeitimus, o taip pat - pagal vienodą natūros tyrimų metodiką nustatyti bei grafinėje medžiagoje fiksuoti išlikusius įvairiai vertingus, tad ir saugotinus bei atitinkamai tvarkytinus jų plano, užstatymo, tūrinės ir erdvinės kompozicijos elementus bei formas.