Džordžas Berklis - Traktatas apie žmogiškojo pažinimo principus

  • nuolaida
  • €3


Traktatas apie žmogiškojo pažinimo principus / Džordžas Berklis ; iš anglų kalbos vertė, įvadinį straipsnį parašė ir paaiškinimus parengė Antanas Nesavas ; [redagavo Giedrė Bautrėnienė] ; Vilnius : Mintis, 1988 ; 158 p., būklė: l.gera

Tai autoriaus (1685-1753) pagrindinis veikalas skirtas gnesologijos klausimams, gvildenama abstrakcijų prigimtis, jų suvokimo problemos, pateikiama originali idėjos, substancijos ir materijos koncepsija, kuri turėjo įtakos vėlesnei filosofijos raidai.