Lietuvos sakralinė dailė. XI-XX a. pradžia. Tapyba, skulptūra, grafika

  • nuolaida
  • €6.50


Kiet. įrišimas, I tomas, 297 psl., 2003, būklė: l. gera

Šis leidinys - tai Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" kataloga. Paroda skirta Kristaus gimimo jubiliejui bei Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251_ ir karūnavimo (1253) 750 metų sukakčiai.

Pirmasis knygų rinkinio Sakralinė Lietuvos dailė tomas skirtas vaizuojamajai dailei. Lietuvos religinė dailė parodoje Krikščionybė Lietuvos mene pirmą kartą buvo parodyta plateniame kultūriniame kontekste, leidžiančiame pajusti skirtingas įtakas, krikščioniškosios dailės bendrumą ir įvairovę./p>