naujos žiemos knygos

naujos žiemos knygos

Anglų kalba

Austen, J. “Persuasion” 4,00
Auster, P. “Moon Palace” 4,00
Bradshaw, J. “In defence of Dogs” 4,00
Bruni, F. The secret history  of a full-time eater 2009 m. 4,00
Bryson, B. “Notes From a Small Island” 2,50
Bryson, B. “The Lost Continent” 2,00
Cahill, T. “Desire if the everlasting hills” 5,00
Cahill, T. “How the irsih saved civilization” 5,00
Cahill, T. “Sailing the wine-dark sea” 4,50
Cahill, T. “The gifts of the Jews” 4,00
Chevalier, T. Falling angels, 2004 m. 4,00
Christianity and the Soul of the University 5,00
Cowen, T. “Discover your inner economist” 3,00
Endo, S. “Scandal” 3,50
Gibran, K. The Prophet, 1973 m. 3,50
Golden, A. “Memoirs of a Geisha” 3,00
Goleman, D. Social intelligence, 2007 m. 5,00
Grafton, S. “F is for fugitive” 1,50
Himmelfarb, G. On looking into abyss 5,00
Kuehn, R. A place for baptism, 3,50
Kuryluk, E. Veronica & her clothes, 4,00
Martel, Y. “Life of Pi” 4,00
Martin, M. “The Final Conclave” 2,50
Mayle, P. “A good year”  2,50
McElroy, J.C. “Over the lip of the world” 3,00
P.Steinfels, The crisis of the roman catholic church in Amerika, 2003 m. 8,00
Pears, I. “An instance of the fingerpost” 2,00
Roth, P. “The plot against America” 4,00
Sansom, C.J. “Dark fire” 2,00
Sepetys, R. “Between shades of gray” 5,00
Shaara, M. “The Killer Angels” 2,50
Shteyngart, G “Absurdistan” 2,50
Smith, M.A. “Dream angus” 3,00
The Myth of goddess. evolution of the image 15,00
The gentle art of verbal delf-defence at work, 3,00
Unsorth, T. Here comes everybodey! Stories of Church 3,00
Vonnegut, K. “Hocus Pocus” 7,00
Weigel, G. The final revolution, the resistance church and collapse of communism 7,00
Wilson, I. “The blood and the shroud” 3,00
Yeats, W.B. “Selected Poems” 4,00

Istorija 

Bryson, B. "Made in America, an informal history of the english language in the United States" 5,00
Dargis, D. “Tikroji Daktarų istorija” 2017 m. 6,00
Davies, N. "Europe a history" 20,00
Davies, N. "No simple victory, WWII in Europe"  6,00
Dwyer, J.C. "Church History, twenty centuries of Catholic Christianity" 4,00
Ilgūnas, G. “Antanas Mackevičius, sukilimo žygiai ir kovos” 2007 m. 4,50
Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys 2012 m. 5,00
Kacas, N. “Išmokyk mus skaičiuoti mūsų dienas” 2001 m. 5,00
Kulikauskas, G. “Apelsinų kontrabanda ir kiti pasakojimai apie smetoninę Lietuvą”  2013 m. 6,00
Lapalombara, J. "Democracy italian style" 5,00
Lietuvos istorijos herojai: esė rinkinys 2015 m. 6,00
Liutkevičienė, I. “Deja Vu” 2012 m. 5,00
Malcolm, N. "Bosnia a shot history" 7,00
Mody, A. Euro tragedy, a drama in nine acts, 15,00
Pollins, H. “Economic History of the Jews in England” 4,50
Radvanas, J. “Radviliada” 1997 m. 10,00
Ragauskienė, R. “Barbora Radvilaitė” 1999 m. 5,00
“Gyvenimas - Lietuva, Daniela ir Stasys Lozoraičiai” 2017 m. 7,00
“Kariai. Betonas. Mitas, antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjųngos karių palaidojimo vietos Lietuvoje” 7,00
“Priklausomybės metų (1940 - 1990) lietuvių visuomenė paripriešinimas ir/ar prisitaikymas” 1996 m. 5,00
“Žodžio laisvė, Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti” 2004 m. 3,00

Filosofija 

Aristotelis "Politika" 1997 m. 6,00
Baranova, J. “Baimė nuskęsti” 2009 m. 4,00
Friedman, Th. "The lexus and the olive tree: understanding globalization" 5,00
Kuraitis, P. “Filosofijos raštų rintinės” 1990 m. 10,00
Liuteris, M. "Užstalės pokalbiai"  2003 m. 12,00
Brague, R. “Ekscentriškoji Europos tapatybė” 2001 m. 3,50
Earley, P. “Draugas Ž. Rusijos šnipo, veikusio Amerikoje po šaltojo karo, paslaptys” 6,00
Eco, U. “Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje” 2001 m. 8,00
Froidas, Z. "Kasdieninio gyvenimo psichopatologija"  1992 m. 3,50
Jagerskiolda, S. “Mannerheimas” 2009 m. 8,00
Johnson, P. “Žydų istorija” 2001 m. 20,00
Levinas, E. “Etika ir begalybė” 1992 m. 6,00
Mickūnas, A. “Demokratija šiandien” 2007 m.  8,00
Padepa, I.M. “Dezinformacija” 2018 m. 7,00
Pavilionis, R. "Prieš absurdą" 2000 m. 4,50
Platonas, "Faidonas arba apie sielą" 10,00 (rezervuota)
Scaff, A.Lawrence “Veržiantis iš geležinio narvo” 1995 m. 4,00
Statkutė, J. “Europos šaknys ir mes, lietuviai” 2012 m. 10,00
Subačius, D. “Lietuvių tapatybės kalvė” 1999 m. 3,00
“Tarp istorijos ir būtovės, studijos porf. Edvardo Gudaičio 70-mečiui” 1999 m, 6,00
“Vertybių transformacija lietuvių kultūroje” 2004 m. 3,00
Kantas, I. Prolegomenai 1993 m. 3,50

Religinės

"Aušros Vartų Švč. Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas" 1997 m. 3,00
"Krikščionybės kronika" 1999 m. 15,00
"Mokslas kriksczioniskas zemajtiskaj parasitas/ Christian Science Laid Out in Samogitian" 2009 m. 4,00
Gulen, M.F. “Klausimai islamui” 2005 m. 4,00
Kocanda B.O “Kunigo egzorcisto tarnystė” 2008 m. 5,00
Paknys, M. “Mecenystęs reiškinys XVII a. LDK, bažnytinės architektūros užsakymai” 2003 m. 6,00
Pačkaitis, A. “Šiuolaikinis religingumas” 2000 m. 2,50
Ratzinger, J. “Jėzus iš Nazareto” 2007 m. 3,00
Yla, S. “Jurgis Matulaitis” 2007 m. 4,50
“Bažnytiniai anekdotai” 2005 m. 5,00
“Gyventi kaip danguje, vienuolių išmintis kasdieniame gyvenime” 2009 m.  3,50
“Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste” 5,00
“Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje” 2008 m. 7,00
“Romos imperijos pasaulis peržengus “Naujosios eros” slenkstį” 2008 m. 3,00

Menas

Botero: la grandi monografie 1993 m. 20,00
Bulhak, J. "Vilnius Baroque" 2003 m. 20,00
Chechowicz: XIX amžiaus Vilniaus vaizdai 1995 m. 24,00
"Istorija ir elitinės kultūros teigtys" 1998 m. 4,00
"Katyn" 2008 m. 7,00
"Kauno atvirukai 1918 - 1940" 2001 m. 15,00
"Lietuvos radijas. Viena diena ir 80 metų" 2006 m. 5,00
"Lietuvos spaudos fotografija '14" 2014 m. 6,00
"Synagogues in Lithuania" 2010 m. 16,50
Aleksandravičius, A. "veidrodžio pusė/ Inside the mirror" 6,00
Andriušytė-Žukienė, R. "Akistatos" 2007 m. 12,00
Driskius, K. "Arti Sartų" 2007 m. 10,00
Griškaitė, R. “Mykolas Balinskis: kova dėl istorijos, 2005 m. 5,00
Jankevičienė, A. “Žemaičių medinių bažnyčių architektūra” 1996  m. 6,00
Jeffrey, I. “Fotografija” 1999 m. 6,00
Kunčius, A. “Tolių vaizdai. Distant images” 2001 m. 8,50  (rezervuota)
Kunčius, A. "Vilnius 1960-1970: Senamiesčio kvadratai" 20,00 (rezervuota)
Laučkaitė, L. "Art in Vilnius 1900-1915" 2008 m. 8,00
Lianevich, A. “Pagan” 8,00
Mekas, J. "La mia vita notturna" 2007 m. 15,00 (rezervuota)
Miksys, A. "Baxt" 2007 m. [fotografijų albumas; autoriaus pasirašyta] 10,00 (rezervuota)
Ramonienė, D. "Vienožinskis" 2004 m. 12,00
Robertson Bigley, A. "An Enduring Legacy. The Painting Collection of Georgetown Visitation" 2000 m., 5,00
Sakalauskas, M. "Vilnius nuo aukštumų 1958-1996. 2008 m. 12,00
Sutkus, A. “Jean-Paul Sartre et Simone de Bouvoir” 1999 m. 7,00
Sutkus, A. “Pro memoria” 1997 m. 6,00  
Tapinas, L. “Laiškanešys, pasiklydęs dykumoje, Vytauto Žalakevičius gyvenimo ir kūrybos pėdsakai” 2008 m.  7,00
Tautavičienė, B. “II-XVI a. sidabriniai ir sidabru puošti dirbiniai” 1981 m. 10,00
Toy, M. "Praktiška minimalu/ XXI amžiaus interjero idėjos" 2003 m. 6,00
Šinkūnaitė, L. "XVII a. Lietuvos portretas" 2000 m. 4,00
“1-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė” 3,00
“Auksakalių dirbiniai XVI – XX a. I p.” 1982 m. 6,00
“Lietuvos dailininkų žodynas I: XVI – XVIII a.”  2005 m. 8,00
“Lietuvos dailė. 2000- 201: dešimt metų” 2010 m. 6,00
“Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien” 2013 m. 7,00
“Lietuvos sakralinė dailė, Joniškio dekanatas” 2011 m. 8,00
“M. K. Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika” 2007 m. 20,00
“Modernusis teatras” 1995 m. 3,50
“Piešimas buvo tarsi durys, Petrą Repšį kalbina Aurimas Švedas” 2013 m. 5,00
“Pirmavaizdis ir kartotė. Vaizdinių transformacijos tyrimai” 2004 m. 4,00
“Prancūzai Klaipėdoje 1920 – 1923" 2007 m. 8,00  
“Vaizdas ir pasakojimas” 2002 m. 4,00
“Vilniaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos” 2008 m. 6,00
“Dailė ‘99/2. Art” 1999 m. 3,00
“Ženklas ir simbolis senojoje Lietuvos dailėje” 1996 m. 3,00

Grožinė literatūra

Allen, W. "Diagnozė: nepakaltinamas" 2010 m. 3,00
Atkinson, K. "Anapus Fotografijų"  1999 m. 8,00
Backman, F. “Čia buvo Brita Marija” 2019 m. 8,00
Blissett, L. “Romanas Q” 2016 m. 6,00
Bradbury, R. “Akies mirksniu” 1999 m. 5,00
Bradbury, R. “Sudie, vasara” 2010 m. 4,50
Bugakovas, M. “Baltoji gvardija” 2003 m. 8,00
Ende, M. “Begalinė istorija” 2007 m. 6,00
Flick, R. “Šiaurės sachara, romanas apie pamirštąją Kuršių Neriją” 2010 m. 5,00
Follett, K. “Žemės stulpai”  2013 m. 15,00
Vian, Boris, “Dievų puta” 2006 m. 4,50
Harris, T. “Avinėlių tylėjimas” 2010 m. 6,00
Hesse, H. “Narcinas ir auksaburnis” 2010 m. 6,00
Hesse, H. “Skaitymai minutėmis”  2001 m. 3,50
Hesė, H. “Stepių vilkas” 1992 m. 5,00
Hugo, V. “Žmogus, kuris juokiasi” 1994 m. 3,00
Ivaškevičius, M. “Žali”  2002 m. 7,00
Kavolis, V. “Nepriklausomybės kelias”  2006 m. 12,00
Kawabata, Y. “Tūkstančiai gervių” 2007. 5,00
Kondrotas, “Žalčio žvilgsnis” 2001 m. 3,50
Kunčinas, J. “Tūla”  2017 m.  8,00
Mann, T. “Jaunasis Juozapas”  1996 m. 8,00
Muller, H. “Amo sūpuoklės” 2010 m. 3,00
Musso, G. “Rytoj” 2014 m. 4,00
Pavic, M. “Vidinė vėjo pusė” 2006 m. 2,50
Proust, M. “Atrastas laikas” 1997 m. 7,00
Proust, M. “Sodoma ir Gomora” 1996 m. 7,00
Pullman, P. “Jo tamsosios jėgas” trilogija, 20,00
Roy, A. "Mažmožių dievas" 1998 m. 7,00
Rowling, J.K “Fantastiniai gyvūnai ir kaip juos rasti” 2017 m. 7,00
Rushdie, S. “Šėtoniškos eilės” 2015 m. 4,50
Shah, T. "Tūkstančio ir vienos naktys šalyje" 2015 m. 4,00
Saint-Exupery, A. “Mažasis princas” 2018 m. 5,00
Thompson, L. “Agatha Christie”  2008 m. 5,00
Tolkien, J.R.R. “Hobitas arba ten ir atgal” 7,00
Čapek, K. “Pašnekeliais su T.G.Masaryku” 1994 m. 2,00
“Maištingas Czeslowo Miloszo autoportretas” 1997 m.  7,00

Poezija

Geda, S. “Freskos, eilėraščiai ir poemos” 2012 m. 5,00
Geda, S. “Siuita Virginijai” 2009 m. 3,00
Jonynas, A.A. “Lapkričio atkrytis” 2003 m. 4,00
Maironis, “Lyrika” 2000 m. 3,00
Marcinkevičius, J. “Prie rugių ir prie ugnies” 1992 m. 3,00
Milloš, C. “Rinktiniai eilėraščiai” 2001 m. 10,00 (rezervuota)
Milosz, C “Nowa wiazana” (lenkų kalba) 6,00
Milosz, C. “Hymn o Perle” (lenkų kalba) 5,00
Milosz, C. “Wiersze ostatnie” (lenkų kalba) 6,00
Navakas, K. “Gero gyvenimo kronikos”  2005 m. 3,00
“La nostalgia dei terrestri” (lietuvių italų kalbomis) 15,00

Kita

Gailienė, D. “Gyvenimas po lūžio, kultūrinių traumų psichologiniai padariniai” 2015 m. 7,00
Post, E. “Etiketas” 20,00
Radauskas, “Apie kūrybą ir save” 2001 m. 6,00
Zaikauskas, E. “Lietuvių žargono žodynėlis” 3,00
“Edvardas Gudavičius” 2001 m. 4,00
“Kauno senamiestis, keliautojo žinynas” 2015 m. 3,00
“Lietuvių išeivija Amerikoje” Boston 1961 m. 15,00
“Vertybių nykimas? Rimtas požiūris į atsakomybę” 2008 m. 3,50
“Vilniaus padavimai” 2013 m. 7,00

 

 

 

 


1 comment

  • vytis

    Be reikalo Kanto Prolegomenai pateko tarp meno ;)

palik komentarą