Naujos knygos

Naujos knygos

Naujas mėnuo, naujos knygos! 

Kviečiam apsilankyti knygyne, arba rašyti mums el. paštu.

grožinės
A. Christie - Keleivis į Frankfurtą 2,00
I. Ilfas , J. Petrovas - dvylika kėdžių 2,00
J. Ivanauskaitė - Pragaro sodai 3,00
J. Skablauskaitė - trečiasis tūkstantmetis 3,50
E.M.Remarque - Mylėk savo artimą 7,00
V.Goldingas - Musių valdovas 1969m. 5,00
Algimantas Mackus - Trys knygos 4,00
Šekspyras - Ričardas III, 3,00
J.P.Donleavy - Patrakėlis 4,00
I.Bergman - Neištikimoji 6,00
J.Updike - Teroristas 5,00
J.Cage - Metai nuo pirmadienio 8,00
H.de.Balzac - Eugenija Grandė 4,00
A.Kristof - Storas sąsiuvinis 8,00
Julius Sasnauskas - Pagaunama ir nepagaunama 5,00
V.Hugo - Vargdieniai 4,00
T.Bernhardas - Grimzdėjas 6,00
P.Duncker - Haliucinuojantis Foucault 5,00
S. Waters - Svetimkūnis 4,00
K. Ishiguro - Dienos likučiai 7,00

istorinės
O. Maksimaitienė - Lietuvos sukilėlių kovos 1963-64 m. 2,50
J. Kralikauskas - Mindaugas 1,00
O. Urbonas - 1410 m. karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis 8,00
C. Kyle, S. McEwen - Amerikos Snaiperis (tikra taikliausio snaiperio biografija) 8,00
J. Scott - Kraujo krešulys. Afganistanas 2006 2,50
J. Starkauskas - Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944-1953 m. 5,00
Akademija ir akademikai atsiminimuose 5,00
Lietuvos inkunabulai 3,50
O. Figes - Privatus gyvenimas Stalino Rusijoje (bibl. nurašyta knyga) 6,00
Žymiosios XX a. Lietuvos moterys 5,00
Oksfordo jaunimo enciklopedija: Pasaulio garsenybės 4,50
B. Dundulis - Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV a. 2,50
M. Mackevičius - atsiminimai 3,00
Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas 1917-1922 m. 3,50
Iš Suvalkų krašto praeities ir dabarties 3,50
J. Vercoutter - Užmiršto Egipto beieškant 3,00
Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid. - XIX a. 12,00
M. Romeris - Dienoraštis (1918 m. 06 13- 1919 m. 06 20) 7,00
Lietuvos ir pasaulio istorija 6,00
K. Girnius - Partizanų kovos Lietuvoje 2,00
Lietuvos Helsinkio grupė. Dokumentai, atsiminimai, laiškai. 6,00
Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai 1939-1956 6,00
E. Aleksandravičius - Praeitis, istorija ir istorikai 6,00
M. Maksimaitis - M. Romeris - Lietuvos sūnus 6,00
Kovoje dėl Lietuvos laisvės 2,50
Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos katalogas 12,50
J. Grušas - Barbora Radvilaitė 1,00
Lietuvos diplomatija XX a. 5,00
Prezidentas Valdas Adamkus 3,00
V.Jurgutis - Pinigai 3,00
J. Frankas - Atsiminimai apie Vilnių 18,50

Gamta
Gamta. Iliustruota Lietuvos enciklopedija 4,00
A. Lekavičius - vadovas augalams pažinti 5,00

visokios
Lietuvių kalbos enciklopedija 7,50
Didysis akvariumo vadovas 8,50
Antikinė literatūra 2,00
V. Vitkauskas - Everestas - manoji lemtis 8,00
A. Čekuolis - Tylos takais 5,00
I. Petrauskienė - Vilniaus akademijos spaustuvė 1575-1773 3,50
A. Zuperskas - Vaisvynių ir midaus gaminimas 5,00
J. Sarcevičienė - Lietuvos didikės proginėje literatūroje. Portretai ir įvaizdžiai 12,50
Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose 2,00
V. Labutis - Daukšių krašto žodynas 4,00
L. Tapinas - Prarasto laiko nebūna 2,00
I.Slavinskaitė - Senovinė simbolika lietuvių tautodailėje ir literatūroje 6,00
Vydūnas - Sveikata, jaunumas, grožis, gimdymo slėpiniai 3,50
J.Ivanauskaitė - Ištremtas Tibetas 5,00
Babelio bokštas, senovės artimųjų rytų mitai ir legendos 5,00
Lietuvių etnografijos bruožai 7,00
T.Orlowski - Diplomatinis protokolas 10,00
Rinkos visuomenė 3,50
M.Gustaitis - Stilistika (1923) 6,00
B.Sruoga - Lietuvių liaudies dainų rinktinė 8,00

išeiviškos
J. Kregždė - Reformacija Lietuvoje 5,00
Stasys Santvaras - Buvimo pėdsakai 10,00
P. Vergilijus Maronas - Bukolikos. Georgikos 15,00

poezija
J. Vaičiūnaitė - vėtrungės 1,50
Ji spindi žavesiu slaptu... Visų laikų visų tautų meilės lyrika 4,00
A.Miškinis - Keturi miestai 6,00
L.Andriekus - Balsai iš anapus 10,00
E.Mieželaitis - Tėviškės vėjas 2,00
T.Tilvytis - Artojėliai 3,00
K.Jūra - Praeivio ašara 5,00
B.Buivydaitė - Po žilvičiais 3,00
Donaldas Kajokas - Meditacijos 6,00
Šekspyras Sonetai 7,00
A.Gustas - Eilėraščiai proza piešiniai 5,00
Shakespeare - sonetai (su J. Jacovskio iliustracijomis) 12,00


vaikams ir jaunimui
Ruta Skrebele - Janio B dienoraštis 3,00
K. Barnhill - Mergaitė, atsigėrusi mėnulio (2019) 4,00
Reagers Digest - Didysis žinynas. Faktai, skaičiai, įdomybės (2015) 8,50
L. Žutautė - Kakė Makė ir didelė tamsa (2017) 3,50
L. Žutautė - Kakė Makė ir pavogtas laikas (2015) 3,50
L. Žutautė - Kakė Makė ir pabėgusios ausys (2015) 3,50
L. Žutautė - Netvarkos nykštukas ir netikėtas svečias (2018) 4,00
E. Daciūtė, A. Kundulaitė - Laimė yra lapė (2017) 4,00
Mokslo knyga: Katino dienos! Kartu su Jonu ir Ugne 6,00
Pasakos ir mįslės 5-6 m. vaikams (2018) 2,50
Skie-me-nuo-tos pa-sa-kos (2017) 3,00
Smalsiukas. Užduotys ir kūrybiniai projektai 4 m. vaikams 2,50
V. Palčinskaitė - Stebuklinga Mocarto fleita (2019) 6,00
M. Widmark - Frankenšteinas. Pabaisų agentė Nelė Rap (2019) 4,00
M. Swarf - Reksiuko istorijos (2018) 4,50
Alex T. Smith - Klodas mieste (2019) 3,00
Gražiausios lietuvių legendos ir padavimai (2015) 3,00
A. Kennen - Universalioji mašina (2019) 4,00
G. Morkūnas - Velniškai karštos atostogos (2018) 5,00
C.S.Lewis - Princas Kaspianas 5,00
Č.Torsonas - Kikas 3,00
D.Tandoris - Lokių kiek nori 1,00
A.A.Milnas - Pūkuotuko pasaulis 7,00
R.Scarry - Ką žmonės dirba visą dieną? 3,50
A. Szillat - Maja ir Lota 2,50
U. Leistenschneider, I. Gontken - Meilė - tai raganosiai pilve 2,50
,A. Neubauer - Supermergaitė Suzi 2,00
M. Haig - Kaip Kalėdų berniukas tėčio ieškojo 3,00
G. Hughes - Nukabinčiau mėnulį 2,50

Menai, albumai
B. Kleizaitė-Vasaris - Lietuvių dailininkų darbai Š. Amerikos šventovėse 7,00
I. Budrys - Akvarelė 4,00
S. Harksen - Women in the Middle Ages 7,00
A. Bauh - Bucharest 3,50
Renoir (tekstas G. Nicoletti) 5,00
V. Kisarauskas - Lietuvos knygos ženklai 4,00
J. Barcsay - Mench und draperie 10,00
Vincas Kisarauskas 7,00
Tapyba, 1987 m. 5,00
Lietuvos fotografija 1978 m. 5,00
Epizodai paskutiniam filmui, Režisierius Almantas Grikevičius 4,00
Lietuvių liaudies tapyba 6,00
Šv.Petro ir Povilo bažnyčia 3,00
Antanas Kučas 2,50
S.Dali - Vieno genijaus dienoraštis 5,00

Angliškos
A.Damušis Lithuania against soviet and nazi aggression 15,00
Taschen Fashion now 8,50
50 fashion designers you should know 6,00
American art since 1900, A critical History 8,00
M.C.Smith - Red square 7,00
G.Eliot - Middlemarch 5,00
Al.Solzhenitsyn - From Under the Rubble 8,50
J.R.R.Tolkien - The Hobbit 5,00
Early Irish Myths and Sagas 5,00
J.Fowles - The Ebony tower 4,00
A.A.Milne Winnie-the-Pooh 5,00

Filosofija
E.Engelsas - Šeimos privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė 4,00
L. Donskis - Moderniosios kultūros filosofijos metmenys 3,50
Č. Milosz - Tėvynės ieškojimas 8,50 (rezervuota)
M. Aurelijus - Sau pačiam 3,00


2 comments

  • Vita

    Sveiki, norėčiau pirkti knygą “Musių valdovas”, kada galėčiau ateiti?

  • Indraja

    Kiek daug, kaip faina! <3

palik komentarą