Bostono enciklopedija: tomas po tomo, tomas po tomo ir pasirodo jau galas <J. Kapočius>

Bostono enciklopedija: tomas po tomo, tomas po tomo ir pasirodo jau galas

"Fantastų visokiems nerealiniams planams kurti netrūksta,- 1952-aisiais Vaclovas Biržiška rašė Vincui Maciūnui, - Neseniai gavau laišką iš spaustuvininko Kapočiaus, kuris sumanė išleisti 30 tomų lietuvišką enciklopediją. Pats supranti, ką aš jam į tai atsakiau. Tuo labiau kad čia, kur tiek yra visokių enciklopedijų, leisti bendro pobūdžio enciklopediją yra tiesiog absurdas."

Tų pačių metų rugsėjo mėnesį kitame laiške jau rašė "Enciklopedijos leidimo reikalas eina pirmyn, <…> jau visa savaitė, kaip Kapočius supakavo mane į traukinį ir atgabeno į Bostoną su ta enciklopedija nešiotis."

Visgi stebuklas įvyko . Po II pasaulinio karo ir Lietuvos okupacijos išeivijoje atsidūrusi mūsų inteligentija sugebėjo nuveikti milžinišką darbą – sudaryta ir išleista didžiulė 37 tomų lietuvių enciklopedija - 20 tūkstančių puslapių informacijos apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones. Per rekordiškai trumpą 13 metų laikotarpį.

"Sunkus darbas buvo, bet darėm tai, ką galėjom. Reikėjo įtikinti žmones, kad tai galima padaryti. Niekas netikėjo, net redaktoriai patys netikėjo. Kai pasiūlėm ir algą mokėti, tai kaipgi jau nepriimsi pasiūlymo",- pasakojo J. Kapočius.

„Lietuvių enciklopedijos leidyklos“ savininkas Juozas Kapočius subūrė apie 80 įvairių skyrių redaktorių, bendradarbių (kurių dalis dirbo be atlyginimo), suformavo redakciją bei redakcinę komisiją. Pirmines išlaidas padengė Kapočius iš savų ir skolintų pinigų. Visa enciklopedija išleista už parduodamą tiražą gaunamomis lėšomis.

Pagrindiniai enciklopedijos redaktoriai buvo kultūros istorikas, politinis veikėjas, profesorius Vaclovas Biržiška – (t. 1-4), Lietuvos istorikas ir enciklopedininkas Pranas Čepėnas – (t. 4, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 27, 28, 32-34), lietuvių filosofas egzistencialistas Juozas Girnius – (t. 4, 5, 8-10, 14, 16, 20-23, 28, 29, 35, 36), Lietuvos istorikas, mokslinės archeologijos pradininkas, profesorius Jonas Puzinas – ( t. 5-7, 10, 11, 17-19, 23-26, 30-32).

Juozo Girniaus sūnus, filosofas, publicistas Kęstutis Girnius pasakoja apie tėvo darbą prie lietuviškosios enciklopedijos:

Kiekvienas vieną tomą, kokių 600 puslapių, turėjo pats sudaryti. Tai vienam žmogui tą padaryti, reiškia dirbti nuo ryto iki vakaro. Atsimenu tėvas dirbo namie, patalpų neturėjo, tai kainuotų pinigų. Pats užsirašinejai, pats pataisei tuos tekstus, pats nutardavai ką įdėsi į enciklopediją, pats rasdavai bendradarbį.

Tėvas pradėdavo dirbti 9 valandą namie, nors senoviškai užsidėdavo kaklaraištį, lyg eitų į kokią būstinę ir tada dirbdavo. Gal pamiegodavo popietę, kokia valandą. Tada mama griždavo penktą, papietaudavome, pavakarieniaudavome. Ir tada jis vėl iki kokios 9-10 valandos sedėdavo, sedėdavo prie tos enciklopedijos.

Kandangi jis buvo toks sąžiningas, visą laiką dirbo, jam rūpejo, kad enciklopedijos tomas ne tik išeitų, bet būtų geras,tad dirbo tokias valandas, kad absoliučiai neliko laiko rašyti.

Vėliau pastebėjo, kad jį stebino kaip gebėjo visa tai - kai nebuvo sąlygų ir tiesiogiai nebuvo tam laiko."

 “Mūsų ekonominis pagrindas buvo prenumerata. Mokestis už knygą. Ir jis ėjo, knyga, tomus tomą vijo, mes jokio kapitalo neturėjom. Pradinis buvo mano prisiskolintas, visokiais būdais tas pinigas imtas. Nuo pat pradžių mokėjau visiems redaktoriams algą. Kai pinigų neužteko, pas vieną pasiskolindavau, pas kitą pasiskolindavau. Maždaug ties 10 tomu išsilygino. Tomas išeina, gauni įplaukas, tomas po tomo, tomas po tomo ir pasirodo, kad jau galas. Kas metai išleisdavom po 3 tomus. Kitaip negalėjom, būtume ekonomiškai sužlugę. Nieko neturėjom, tik turėjom laisvę.”- J. Kapočius.

---

pokalbis su Juozu Kapočiumi:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/6701/kulturos-metrasciai-ltv-studijoje-amerikos-lietuviu-kulturos-veikejas-juozas-kapocius

reportažas apie Girnių:
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/vardan-tos-lietuvos/52-serija-lietuviu-filosofas-klasikas-musu-ateities-mastytojas?video=1

daugiau apie enciklopedijos leidimą:
http://www.lituanus.org/1979/79_4_01.htm


4 comments

 • Vitoldas

  Draugai padovanojo Bostono enciklopediją, bet trūksta 15-to tomo.
  Būčiau dėkingas, jei patartumėte kur galėčiau jį gauti?

 • oyisizevup

  http://slkjfdf.net/ – Uyiyoyui Ejojak nin.wpqj.juodassuo.lt.vbs.zy http://slkjfdf.net/

 • ggevemogolur

  http://slkjfdf.net/ – Bakoide Ofolube ckf.phel.juodassuo.lt.whj.ft http://slkjfdf.net/

 • cilariyopoluf

  http://slkjfdf.net/ – Aqemetet Ikusudomo vky.nyow.juodassuo.lt.nwl.gm http://slkjfdf.net/

palik komentarą